Udhëzues për e-Banking

Udhëzues për përdorimin e shërbimit e-Banking

1. Hapeni websajtin e Bankës Ekonomike: www.bekonomike.com dhe klikoni mbi llogon “eBanking” në këndin e djathtë lartë.

 

2. Pasi të keni klikuar butonin “eBanking”, do të hapet dritarja e identifikimit ku duhet të shënoni të dhënat për “Shfrytësuesi” dhe “Fjalëkalimi” (të cilat i keni marrë paraprakisht) dhe klikoni butonin “Kyqu”.

 
3. Pasi të keni shtypur kodin e Shfrytëzuesit dhe Fjalëkalimin, do të pranoni një Kod Sekret në telefonin tuaj mobil. Shënoni kodin tuaj sekret dhe klikoni butonin “Vazhdo”.


 
3.1 Në rast se keni shtypur gabimisht Fjalëkalimin apo Kodin Sekret, do t’ju shfaqet dritarja me njoftimin se duhet të kyqeni me të dhëna valide.


 

4. Pasi të keni futur të dhënat valide dhe të kyqeni në faqen “ebanking”, do të shfaqet dritarja si më poshtë, ku në anën e majtë do të gjeni: Menynë Kryesore, Pagesat dhe Raportet me nën-menytë përkatëse; si dhe opcionet e tjera si: Gjendja e Llogarive, Afatizimet, Kreditë Aktive dhe Mbitërheqjet Aktive ku do të mund ti kryeni shërbimet e caktuara.

 

 5. Pasi të keni përfunduar me shfrytëzimin e “eBanking”, për tu Shkyqur (Dalur) nga eBanking, duhet të klikoni butonin për Shkyqje në këndin e majtë lartë.

 

Shkarko si PDF Udhezuesin Banka Ekonomike është anëtare e FSDK Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë Site by Trokit.com