Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.

Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore.

Banka Ekonomike dhe Fondi Kosovar për Garanci Kreditore nënshkruan marrëveshjen për garancinë kreditore e cila do të ju mundësoj fermerëve dhe blegtorëve qasje më të lehtë në financim dhe në të njëjtën kohë siguri më të madhe për bankën në aspekt të kredidhënies
 
 
 
 
 Në kuadër të strategjisë së Bankës Ekonomike, kjo marrëveshje do të rrisë qasjen në financa për bizneset e angazhuara në aktivitete të bujqësisë dhe blegtorisë duke kompensuar mungesën e kolateralit. Duke marrë parasysh që sektori i bujqësisë është strategjik në nivel shtetëror me ç ‘rast kontribuohet në rritje të punësimit dhe produktit vendor, Banka Ekonomike konsideron që ky fond është një mekanizëm më se i nevojshëm në drejtim të arritjes së potencialit të këtij sektorit.
 
 
List of videos
Kredi Individuale - deri në 30,000 Eur
Kredi Individuale - deri në 30,000 Eur
15.10.2019 | 09:36
Kredi Individuale deri në 30,000 Eur, me norma atraktive të interesit, pa hipotekë, aprovim i
Kredi për MIKRO BIZNESE deri në 50,000 Eur
Kredi për MIKRO BIZNESE deri në 50,000 Eur
15.10.2019 | 09:23
Kredi për MIKRO BIZNESE deri në 50,000 Eur, me norma atraktive të interesit, pa hipotekë, aprovim i
NJOFTIM-- MBYLLJA E LLOGARIVE
NJOFTIM-- MBYLLJA E LLOGARIVE
30.09.2019 | 08:26
NJOFTIMNjoftohen të gjithë klientët e Bankës Ekonomike të cilët kanë llogari të hapur në këtë bankë
Njoftim për ndryshim të çmimorës së shërbimeve për individë dhe persona juridik
Njoftim për ndryshim të çmimorës së shërbimeve për individë dhe persona juridik
19.06.2019 | 11:22
Banka Ekonomike njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 25 Korrik 2019, çmimorja