slide-0
slide-1
slide-2
slide-3

Kursi i këmbimit (Shitja / Blerja)

1 EUR
  • us USD 1.055 / 1.071
  • gb GBP 0.694 / 0.710
  • ch CHF 1.075 / 1.091

Shënim: Normat e këmbimit valutor të paraqitura në web faqen e Bankës mund të ndryshojnë gjatë ditës, andaj nëse keni mospërputhje të normave të këmbimit valutor të paraqitura në web...

Fotogaleria

Nuk ka ndonjë shpallje të publikuar!

Social Media

Banka Ekonomike është anëtare e FSDK Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë Site by Trokit.com