slide-0
slide-1
slide-2
slide-3

Kursi i këmbimit (Shitja / Blerja)

1 EUR
  • us USD 1.119 / 1.135
  • gb GBP 0.728 / 0.744
  • ch CHF 1.077 / 1.093

Shënim: Normat e këmbimit valutor të paraqitura në web faqen e Bankës mund të ndryshojnë gjatë ditës, andaj nëse keni mospërputhje të normave të këmbimit valutor të paraqitura në web...

Fotogaleria

Social Media

Banka Ekonomike është anëtare e FSDK Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë Site by Trokit.com