slide-0
slide-1
slide-2

Kursi i këmbimit (Shitja / Blerja)

1 EUR
  • us USD 1.212 / 1.246
  • gb GBP 0.763 / 0.807
  • ch CHF 1.182 / 1.226

Fotogaleria

Nuk ka ndonjë shpallje të publikuar!

Social Media

Banka Ekonomike është anëtare e FSDK Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë Site by Trokit.com