Odjavite pretplatu iz ListeOdjavite se sa liste. Ispunite donji obrazac za odjavljivanje sa naše liste kontakata. Nakon upućivanja vašeg zahteva vi nećete više primiti poruke putem SMS-a ili e-mail iz Banka Ekonomike.
Ime:
Prezime:
Broj lične karte:
Broj bankarskog računa:
Da li ste robot?