Razmena valuta

Banka Ekonomike omogućava svojim klijentima usluge za razmenu valuta u EURO, USD, GBP, i CHF, da bi klijenti bili u stanju da zadovolje svoje potrebe.