Depozitat me Afat
Oročeni depoziti za biznise predstavlja račun štednje sa fiksnim dospećem i kamatom u depozitima.
Koje su koristi od oročenih depozita?
 
Fleksibilni period dospeća od 1 do 60 meseci
Nema provizije za otvaranje ili održavanje računa
Automatska obnova ugovora
Bezbednost vaših sredstava
 
Takođe, Banka Ekonomike vam pruža velike mogućnosti za oročenje:
 
Automatsko oročenje sa dve mogućnosti:
 
Ponovno oročenje kapitala + kamata
Oročenje samo kapitala, dok, se kamata prenosi na tekući račun
 
Kamata stečena na automatski način može se preneti na druge račune sa Banka Ekonomike kao: štedni račun, tekući račun, itd.