Kreditni limit
Banka Ekonomike u cilju prilagođavanja prema dinamici globalnog poslovnog okruženja nudi vam Kreditni limit koji predstavlja kreditni paket sa kombinacijom različitih kreditnih proizvoda za jedan određeni vremenski period.
 
Svi kreditni proizvodi se mogu koristiti u različitim kompozicijama u okviru utvrđenog limita. Distribucija kreditnog limita u kratkoročnim ili dugoročnim investicijama se vrši u skladu sa vašim potrebama, bazirajući se na planu ulaganja.
 
Proizvodi kreditnog limita su:
 
Kredit
Dozvoljeno Prekoračenje
Kreditna linija
Bankarske garancije i kreditno pismo