Proces zapošljavanja
15.10.2015 | 04:27
Proces zapošljavanja
Banka Ekonomike pruža jednake mogućnosti zapošljavanja za sve zainteresovane ljude koji su motivisani za uspešan rad i u sopstvenoj inicijativi. Banka Ekonomike podstiče sve zainteresovane da se prijave i postanu deo vizije Banka Ekonomike.
 
Banka Ekonomike ulaže u trenutnim radnicima u pogledu njihove promocije i orijentisanja u karijeri, pružajući im izazovno i kreativno radno okruženje. To daje radnicima poverenje i stimuliše ih da preuzmu nove zadatke i odgovornosti.
 
Banka Ekonomike posluje on-line sistemom zapošljavanja, koji omogućuje da se direktno prijavite za slobodna radna mesta na osnovu znanja, iskustva i potrebnih veština za oglašeno radno mesto.
 
Sve aplikacije će se primiti samo preko on-line sistema.
Stoga, molimo vas da prilikom apliciranja koristite ovaj sistem, pošto banka neće prihvatiti aplikacije koje se dostavljaju na drugi način u fizičkoj kopiji.
 
Ako želite da se prijavite za objavljene pozicije, posetite link sa leve strane