Visa kartica
VISA Classic i VISA Gold su kreditne kartice koje vam omogućavaju pristup u vašem računu u kojem je odobren vaš kreditni limit.
 
 Ako vam je potreban dodatni novac na vašem računu, onda su kreditne kartice pravi izbor za vas. Kartice VISA Classic i VISA Gold takođe su namenjene za kupovinu na bilo kojem prodajnom mestu (POS terminalu) na Kosovu i na milionima prodajnih mesta širom sveta, u prodavnicama, supermarketima, restoranima, putničkim agencijama, benzinskim pumpama i bilo gde se prikazuje VISA logo.
 
 Možete povlačiti novac na svakom bankomatu (ATM) Banka Ekonomike, ili svakom drugom bankomatu (ATM) gde je prikazan logo MasterCard na Kosovu i širom sveta. Sa MasterCard Flexi kredit karticom, možete obaviti kupovinu robe i usluga preko interneta.
Përparësitë dhe përfitimet
 
  Përdorim në pika të shitjes (POS terminale) dhe në bankomate (ATM) në mbarë botën,

    •   Qasje 24 orë në ditë, 7 ditë në javë

    •   Blerje e mallrave dhe shërbimeve përmes internetit,

    •   Shfrytëzimi i limitit kreditor në përputhje me kërkesat tuaja,

    •   45 ditë afat për të paguar detyrimin,

    •   Pagesë minimale mujore 10% e detyrimit total,

    •   Tërheqje e parave të gatshme deri në 50% të limitit të kredit kartelës,

    •   Menaxhim i lehtë i kartelës përmes e-banking.

 Realizimi i pagesave përmes teknologjisë “pa kontakt”:

• Për realizmin e blerjeve nevojitet që kartela dhe POS terminali ku kryhet transaksioni të jenë të licencuar me teknologjinë (NFC – Near Field Communication) ku pagesat kryhen përmes valëve radio magnetike.

• Realizimi i pagesave mundësohet në distancë të afërt ku komunikimi bëhet përmes teknologjisë së antenës e cila është e vendosur në kartelë.

• Përdoruesi me rastin e pagesës e ofron kartelën në distancë të afërt (deri 4 cm) me POS terminal dhe për shuma deri në limite të caktuara transaksioni realizohet pa vendosje të PIN-it apo nënshkrimit në faturë.
Përfitimet e përdorimit të teknologjisë së kartelave “pa kontakt“ janë:
Prednosti i koristi
Korišćenje na prodajnim mestima (POS terminalima) i bankomatima (ATM) širom sveta, pristup 24 časova dnevno, 7 dana nedeljno, kupovina robe i usluge putem interneta, korišćenje kreditnog limita u skladu sa vašim zahtevima,45 dana roka za plaćanje obaveza, minimalno mesečno plaćanje od 10% ukupnih obaveza, povlačenje gotovine do 50% granice kreditne kartice, jednostavno upravljanje karticom kroz e-bankarstvo.
Uputstva za korišćenje kartica
Stavite karticu u Bankomat (ATM) a zatim izaberite  poželjni  jezik (albanski ili engleski). Nakon što ste izabrali  poželjni  jezik, otkucajte kod kartice (PIN). Nakon što ste otkucali kod kartice (PIN), izaberite opciju aktivnosti koju želite da izvršite (povlačenje novca, bilans stanja računa, itd). Bankomat (ATM) uvek pokazuje  poželjni  izbor, s toga jednostavno pratite uputstva na ekranu.
Uputstva za korišćenje kartica na prodajnim mestima (POS terminalima)
Za obavljanje kupovine na jednom prodajnom mestu (POS terminalu) treba jednostavno provuči karticu na terminalu (vi ili trgovac). Potom treba da otkucate kod kartice (PIN). Nakon što ste provukli karticu na prodajnom mestu (POS terminalu), transakcija se vrši uspešno, i prodavac treba da vam da račun da ga potpišete, koji on zadržava, i još jedan račun koji treba da zadržite vi.
Uputstva za korišćenje kartica na internetu
Za obavljanje kupovine na internetu, prvo treba da izaberete vrstu kartice. Zatim treba da upišete broj kartice, ime nosioca kartice i datum isteka kartice. I na kraju se piše trocifreni kod CVC (za MasterCard kartice) ili CVV2 (za Visa kartice), koji se nalazi na poleđini kartice. (Za kupovinu preko interneta PIN kod se nikada se ne upiše. PIN kod se koristi samo za kupovinu na prodajnim mestima (POS terminalima) i za povlačenje novca iz bankomata). Da biste se opremili ovim karticama, treba da imate otvoren račun u Banka Ekonomike.