Pozajmice
Pozajmica predstavlja još jedan veoma fleksibilan kreditni proizvod koji nudimo vašem poslovanju sa sezonskim aktivnostima u cilju finansiranja posebnih projekata koji se očekuje da ostvare veći priliv prihoda u određenom periodu.
 
Plan uplate kod pozajmica može se sklopiti kao sporazum plaćanja samo kamate do završetka dospeća, kada se uplaćuje i glavni deo ili jednokratno plaćanje samo glavnine i kamate u periodu dospeća.
 
Minimalni iznos pozajmice:
- Od 1,000 evra
 
Namena:
- Radni kapital i fiksna sredstva
 
Period otplate:
- 12 meseci za mikro preduzeća
- 18 meseci za poljoprivredne-biznise sa istaknutim sezonskim periodom
 
Plan otplate:
- Samo plaćanje kamate do završetka dospeća kada se plaća i glavnina 
- Na kraju dospeća glavnina zajedno sa kamatom, ako postoji neisplaćena kamata
 
Garancija: 
- I bez garancije za iznos do 20,0000 evra
 
Kolateral: 
- I bez hipoteke za iznose > 50,000 evra