Štedni račun
Štedni račun pomaže vam da štedite i da istovremeno imate raspoloživa sredstva, i pruža vam mogućnost da:
 
Štedite novac u evro valuti
Da uložite i povlačite novac u bilo koje vreme u toku radnog vremena bez upozorenja
Ostvarite atraktivne kamatne stope
Redovno štedite određenu količinu novca putem automatskog naloga bez potrebe da dolazite u banci
 
Dok istovremeno:
 
Ne postoje provizije za otvaranje, zatvaranje ili održavanje računa štednje
Ne zahteva se nikakav minimalni saldo