Praktični rad
15.10.2015 | 05:08
Banka Ekonomike, takođe nudi mogućnost obavljanja praktičnog rada.
Pripravnici u Banka Ekonomike će obavljati praktični rad za period ne manji od mesec dana i ne veći od šest meseci.
 Cilj programa angažovanja pripravnika je sledeći:
 
Pružanje studentima mogućnost sticanja praktičnog iskustva u bankarskom sistemu.
 
Pružanje mogućnosti studentima i nedavno diplomiranim da dokazuju njihove veštine i akademsko iskustvo u bankarskom sistemu.
 
Zainteresovani mogu da se prijave on-line za praktični rad u Banka Ekonomike.