Valon Lluka
Valon Lluka Predsednika Borda
G. Lluka je imenovan za predsednika Borda Ekonomske banke u junu 2021.
 
Valon Lluka je takođe Izvršni direktor u kompaniji Mabetex Holding SHA, odgovoran za vođenje poslova dotične kompanije i svih kompanija koje su deo Mabetex Holdinga AD. Na ovoj poziciji, Lluka je od 2012. godine. 
 
Tokom svog radnog iskustva, Lluka je dokazao veštine rukovođenja projektima u različitim oblastima kako unutar tako i van zemlje, i to u zemljama kao što su Albanija, Velika Britanija, Holandija, Švajcarska, Kazahstan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Republika Gana, Nigerija.
 
Sa 13 godina iskustva u  bankarskom sektoru, počev od različitih nadzornih pozicija u okviru ProCredit banke na Kosovu, zatim u ProCredit banci u Albaniji a nastavljajući na mestu Generalnog direktora Ekonomske banke na Kosovu u periodu od pet godina, Lluka je doprineo razvoju bankarstva, kao novog posleratnog sektora na Kosovu.
 
Lluka je 2015. godine imenovan za počasnog konzula Republike Gane u Republici Kosovo. Tokom perioda na ovoj funkciji, Lluka je veoma blisko sarađivao sa kompanijama na Kosovu i u Albaniji, nudeći različite mogućnosti za poslovanje u Republici Gani.
 
Takođe je bio član odbora Američke privredne komore, Kosovskog bankarskog udruženja, hotela Swiss Diamond i Hirano Mushroom LLC.
 
Lluka je i koautor stručne knjige „Novac, banke i finansijska tržišta“.
Lirim Shulina
Lirim Shulina Potpredsedavajući

G. Shulina je finansijski direktor EXCLUSIVE GROUP (MAXI HIPERMARKET, NEXT, EXCLUSIVE Pharma, EXCLUSIVE, MCCROFT TOBACCO) gde je odgovoran za organizaciju i nadzor u svim funkcijama finansijskog upravljanja i računovodstva u okviru korporacije; izveštavanju odboru i deoničarima korporacije; organizovanju i pripremanju politika računovodstva. pripremanju strateških planova, budžeta i finansijskih predviđanja korporacije, pripremanju finansijskih izveštaja, bilansa prihoda, bilansa stanja, pripremanju izveštaja za deoničare korporacije, poreske izveštaje. 

 

G. Shulina ima zavidno iskustvo u finansijskom sektoru, koju je stekao iz iskustva radeći u: HOTEL ILIRIA kao finansijski direktor, u PHOENIX Pharma L.L.C kao finansijski savetnik, gde je izvršio spajanje kompanija EVROPA LEK PHARMA i PHOENIX Pharma L.L.C., u pripremanju plana spajanja kompanija i sporazuma o spajanju, pripremanju finansijskih izveštaja i spajanju u jednu opstalu kompaniju u PHOENIX Pharma L.L.C. potom Mccroft Tobacco Kosovo L.L.C, pripremanju planova ulaganja u procesu proizvodnje. Upravljanje investicijama prema ugovoru o privatizaciji sa KAP-om, izveštavanju kancelariji za nadzor u Agenciji za privatizaciju
Marenglen Berisha
Marenglen Berisha Član
G. Marenglen Berisha je profesor računovodstva i finansija na Američkom univerzitetu u Bugarskoj (AUBG) i šef Departmana biznisa na ovom univerzitetu. Angažovanje kao profesor na AUBG univerzitetu je počeo 2013. godine. Akademsku spremu nivoa Bachelor je završio na Američkom univerzitetu u Bugarskoj 2006. godine, da bi potom nastavio sa studijama nivoa Master na “Keller Graduate School of Management” u Njujorku, u smeru Administracija biznisa. Trenutno radi na pripremanju teze doktorature na Univerzitetu “Swiss Management Center”.
 
Svoje profesionalno iskustvo u finansijskom i bankarskom sektoru Kosova je gradio za četiri godine tokom rada u ProCredit banci Kosova. U početku je radio kao koordinator u jedinici za finansijsko izveštavanje banke, zatim za dve godine je bio na čelu Departmana za upravljanje rizikom. Dužnosti i odgovornosti kao šef Departmana rizika uključuju upravljanje rizikom tržišta, operativnim rizikom, rizikom usklađenosti i sprečavanja pranja novca. Pored toga, kao deo ove banke, on je učestvovao na mnogim obukama organizovanim od strane Udruženje kosovskih banaka i na Akademiji za obuku ProCredit Group u Nemačkoj i Makedoniji. Akademsko iskustvo, međutim, obuhvata i period od 2010-2013, kada je bio angažovan kao predavač predmeta računovodstva na Američkom univerzitetu Kosova (AUK) i u programu Britanskog univerziteta - Staffordshire u saradnji sa koledžom Riinvest Kosova.
Njomza Hoxha
Njomza Hoxha Član

Gđa HOXHA je imenovana u Odboru direktora Ekonomske banke u maju 2018. godine. Karijeru je započela u odeljenju za reviziju u Deloitte u Prištini, gde je i dostigla Senior poziciju. U okviru ovog angažovanja ona je izvršila revizije u finansijskim institucijama, uključujući banke, nebankarske mikrofinansijske institucije, osiguravajuća društva, vladine institucije na centralnom i lokalnom nivou, nevladine organizacije, velika privatna preduzeća itd. Zatim karijeru je nastavila u oblasti konsultacija kao projektni menadžer i viša analitičarka, sprovodeći projekte koji su imali uticaj na ekonomski razvoj zemlje.

Od 2015. godine je angažovana kao specijalista i finansijski konsultant na projektima koji se finansiraju od strane raznih donatora kao što su Svetska banka i USAID, a koje sprovode javne institucije na centralnom nivou. Pored toga, gđa Njomza je ocenjivač nepokretnih imovina i poseduje licencu  nivoa 1A, gde je bila angažovana i u “ProCredit Bank” a. d. Sada ovu profesiju obavlja u saradnji sa sudovima, fizičkim i pravnim licima.

Gđa Hoxha je završila Master studije u oblasti banaka, finansija i računovodstva na ekonomskom fakultetu u Univerzitetu u Prištini. 

Fisnik Salihu
Fisnik Salihu Član

G. Salihu je advokat specijalizovan za komercijalno i korporativno pravo, međunarodnu trgovinu, bankarsko i finansijsko pravo i pravo o investicijama. G. Salihu je sudija pri Američkoj privrednoj komori na Kosovu kao i sudija u Evropskom sudu u okviru Evropskog rukometnog saveza u Beču, Austrija.

G. Salihu ima dugogodišnje iskustvo kao pravnik, naročito u bankarskom sektoru i u složenim pitanjima poslovnih transakcija. G. Salihu je radio kao pravni savetnik u nekim od najvećih banaka u zemlji pružajući savete u pitanjima koja se odnose na pravnu oblast, komercijalne transakcije, uključujući i regulatorna pitanja i usaglašenost.

G. Salihu je osnovne studije završio u pravnom fakultetu i Master studije (LL.M) u Međunarodnom ekonomskom i poslovnom pravu na Univerzitetu u Groningenu u Holandiji.

Shpend Luzha
Shpend Luzha Izvršni direktor

G. Luzha je imenovan u Upravnom odboru Bankës Ekonomike u maju 2015. godine. Pre toga, oko sedam godina je bio angažovan u Raiffeisen banci na Kosovu, gde je zadnju funkciji vršio kao izvršni direktor i predsedavajući upravnog odbora dveju kompanija i to Raiffeisen Lizing Kosova i Raiffeisen Insurance Broker Kosova, gde je rukovodio procesom osnivanja obe kompanija. 

 

Ranije, tokom svoje karijere, g. Luzha je skoro četiri godine preveo u funkcijama srednjeg nivoa u kompanijama finansijskih derivata i u poznatim kompanijama kao što je Merill Lynch (sada deo Bank of America) u Njujorku i Deutsche Bank Nju Jork. G. Luzha je diplomirao na Univerzitetu Brauch College CUNY u smeru Finansije i investicije.