Western Union
Službu Western Union možete naći i u šalterima Banka Ekonomike.
 
Od maja 2002. godine Finansijska unija Priština je potpisala sporazum saradnje sa Banka Ekonomike o pružanju usluga Western Union-a.
Western Union Financial Services Inc., je kompanija broj 1 za usluge transfera novca širom sveta.
Prilikom korišćenja usluga Western Union vi ćete imati:
 
BEZBEDNOST:
Prenos je zaštićen sistemom visoke bezbednosti međunarodnih standarda.
BRZINU:
Možete da pošaljete novac koji je nakon nekoliko minuta spreman da se povuče.
POUZDANOST:
Novac se uplaćuje samo licu koju ste vi odredili (primaocu). Takođe, Western Union®, vas osigurava da će vaš transfer biti validan za uplatu ili u protivnom će se novac vratiti pošiljaocu.
LAKOĆA:
Nema potrebe da imate bankarski račun, čekove, depozite. Možete koristiti telefon ili internet. Veoma lako se može naći široka mreža agencija, koje su veoma blizu vama.
 
Za više informacija o uslugama WU možete kontaktirati Finansijsku uniju Priština na broj telefona: 038 549 840 ili 044/049 110 840, www.ufp-ks.com i Banka Ekonomike na broj telefona: 038/ 500-500.