Llogaria rrjedhëse
Poslovni tekući račun je kapija koja omogućava pristup velikom broju bankarskih usluga Banka Ekonomike.
 
Možete otvoriti račun u četiri različite valute EUR, USD, CHF i GBP.
 
Depozit i povlačenje: 
TRANSFERI:
Međunarodni
Nacionalni
U okviru Banka Ekonomike
 
UPRAVLJANJE I INFORMISANJE O POSLOVNIM SREDSTVIMA:
e-Bankarstvo
SMS Bankarstvo
Šalteri Banka Ekonomike
Bankomati
 
UPLATE:
Nalog plaćanja u banci
e-Bankarstvo
Direktni debit
Automatski nalozi plaćanja