Međunarodni transferi

Banka Ekonomike kao članica SWIFT mreže kodom Republike Kosova, pruža brze usluge i po konkurentnim cenama za ulazne i izlazne međunarodne transfere.
 
Priznavanje koda Republike Kosovo “XK” u sistemu SWIFT-a, je omogućilo procesiranje međunarodnih transfera u skladu sa standardima međunarodnih brojeva bankarskih računa prema ISO 13616.
 
SWIFT kod Banka Ekonomike je EKOMXKPRXXX
 
Za svako međunarodno plaćanje, koju klijent šalje ili prima će se koristiti IBAN koji odgovara osnovnom računu klijenta, ali dodavanjem koda XK05 Republike Kosova koji predstavlja standard svih banaka Kosova.
Na taj način možete obaviti međunarodne transfere iz bilo koje filijale ili ekspoziture Banka Ekonomike, kao i putem e-Bankarstva.
 
Ako želite da izvršite međunarodne transfere u inostranstvu, treba da imate sledeće informacije:
 
Ime i punu adresu korisnika
Ime i SWIFT kod banke korisnice
Tačan broj žiroračuna korisnika ili IBAN za zemlje koje su je primenile 
Opis uplate