Hamide Pacolli Gashi
Hamide Pacolli Gashi Zam. izvršnog direktora

Gđa Pacolli Gashi je imenovana kao zamenik izvršnog direktora Banka Ekonomike u aprilu 2012. godine. Gđa Pacolli Gashi ima bogatu karijeru preko 12 godina u industriji finansija. Ona je radila u osiguravajućem društvu “SIGURIA” od 2003. do 2007. godine u različitim funkcijama, počevši od pomoćnika šefa finansija pa do šefa Departmana računovodstva. Za 5 godina bila je član Komiteta plaćanja u Udruženju kosovskih banaka, takođe,  nastavlja da bude član SWIFT grupe Kosova.

 

Svoje akademske i profesionalne sposobnosti je obogatila njenim školovanjem na CIA - Instituto Interlingue e di Commercio u Švajcarskoj kao i dobijanjem diplome na Univerzitetu u Prištini, na Ekonomskom fakultetu, u smeru Banke i finansije. Ona je učestvovala i na obukama u oblasti računovodstva u udruženjima osiguranja u Centru za obuku u Malti, takođe je pohađala kurseve u oblasti upravljanja kešom u RZB u Beču.

 

Ona je sertifikovana od MasterCard Europe, Waterloo, Belgija – u maju 2010. godine a potom od Visa First, London, UK – u junu 2010. godine o operativnim pitanjima i karakteristikama međunarodnih MasterCard i Visa kartica. Ona je takođe pohađala mnogobrojne obuke i u Udruženju kosovskih banaka. Gospođa Pacolli Gashi se pridružila Banka Ekonomike u martu 2007. godine, prvobitno kao šef Odeljenja za unutrašnju reviziju, da bi potom prešla na poziciji direktora operacija.

Arijan Haxhibeqiri
Arijan Haxhibeqiri Zam. izvršnog direktora

G. Haxhibeqiri ima dugu karijeru od preko 16 godina u bankarskoj industriji na Kosovu, koja mu je omogućila da razvije liderske veštine dok je bio odgovoran za više rukovodeće pozicije.

U početku je g. Haxhibeqiri bio zaposlen u Francuskoj diplomatskoj misiji, da bi nastavio u OEBS-u doprinoseći proceni uslova bezbednosti i infrastrukture, za uspostavljanje nove misije OEBS-a.

Zatim je u Procredit banci imao različite upravljačke pozicije kao što su: Regionalni predsednik korporacije, Regionalni menadžer u Gnjilanu i Predsedavajući Odeljenja za kvalitet portfolija, gde je postigao dobre rezultate koji su se odrazili i na razvoj karijere. 

G. Haxhibeqiri je diplomirao Ekonomiju – Univerzitet u Prištini, gde trenutno pohađa master studije na Univerzitetu u Prištini. Završio je jednogodišnji program u Regionalnoj akademiji Procredit banke u Velesu u Makedoniji, kao i trogodišnji program u akademiji Procredit banke u Frankfurtu u Nemačkoj (program za menadžera/lidera). Pored toga, g. Haxhibeqiri je pohađao brojne seminare i profesionalne međunarodne kurseve, koji su ga, bez sumnje, pomogli u njegovom stručnom usavršavanju.