Hamide Pacolli Gashi

Gđa Pacolli Gashi je imenovana kao zamenik izvršnog direktora Banka Ekonomike u aprilu 2012. godine. Gđa Pacolli Gashi ima bogatu karijeru preko 12 godina u industriji finansija. Ona je radila u osiguravajućem društvu “SIGURIA” od 2003. do 2007. godine u različitim funkcijama, počevši od pomoćnika šefa finansija pa do šefa Departmana računovodstva. Za 5 godina bila je član Komiteta plaćanja u Udruženju kosovskih banaka, takođe,  nastavlja da bude član SWIFT grupe Kosova.

 

Svoje akademske i profesionalne sposobnosti je obogatila njenim školovanjem na CIA - Instituto Interlingue e di Commercio u Švajcarskoj kao i dobijanjem diplome na Univerzitetu u Prištini, na Ekonomskom fakultetu, u smeru Banke i finansije. Ona je učestvovala i na obukama u oblasti računovodstva u udruženjima osiguranja u Centru za obuku u Malti, takođe je pohađala kurseve u oblasti upravljanja kešom u RZB u Beču.

 

Ona je sertifikovana od MasterCard Europe, Waterloo, Belgija – u maju 2010. godine a potom od Visa First, London, UK – u junu 2010. godine o operativnim pitanjima i karakteristikama međunarodnih MasterCard i Visa kartica. Ona je takođe pohađala mnogobrojne obuke i u Udruženju kosovskih banaka. Gospođa Pacolli Gashi se pridružila Banka Ekonomike u martu 2007. godine, prvobitno kao šef Odeljenja za unutrašnju reviziju, da bi potom prešla na poziciji direktora operacija.

Fatos Krasniqi
Fatos Krasniqi Izvršni direktor

G. Krasniqi je imenovan za Izvršnog direktora Ekonomske banke u maju 2018. godine. G. Krasniqi dolazi iz bankarske industrije sa više od 15 godina iskustva, gde je razvio izvanrednu karijeru u raznim oblastima upravljanja i rukovođenja, sa posebnim naglaskom na razvoju biznisa, upravljanju projektima, upravljanju filijalama i ljudskim resursima. Ranije je tokom 9 godina vodio privatni biznis a zatim je radio kao šef za logistiku za IOM (International Organization for Migration), čime je dodatno obogatio raznolikost svojih iskustva.  

Tokom karijere u Raiffeisen banci držao je razne rukovodeće pozicije, kako u filijali (Regionalni menadžer za Prištinu i Prizren) tako i u centralnoj kancelariji (Predsedavajući Odeljenja za MSP i Odeljenja za mikro biznise) pri čemu je stekao značajno iskustvo u obe strane banke, usvajajući sa jedne strane izradu politika i strategija i sa druge strane efikasno izvršavanje istih.

G. Krasniqi je studirao Elektronsko inženjerstvo i ekonomiju, a takođe je stekao zvanje  Master u menadžmentu i finansijama. G. Krasniqi je pohađao preko 80 obuka, kako u zemlji tako i u Evropi: Razvoj i primena strategije, AFAS, obuka za upravljanje, sposobnosti za prodaju MSP-a, prodaja i inteligentni marketing u eri društvenih medija, upravljanje sukobima i pregovori o programu liderstva, Akademija za liderstvo. Tokom 28 godina rada u privatnom biznisu, međunarodnim vladinim organizacijama i bankarskim institucijama, g. Krasniqi je pohađao obuke i obavio je posete i razmene iskustva u bankama i eminentnim bankarskim institucijama u Evropi, gde je i stekao odgovarajuće iskustvo u bankarskom upravljanju.

 

Hamide Pacolli Gashi
Hamide Pacolli Gashi Zam. izvršnog direktora

Gđa Pacolli Gashi je imenovana kao zamenik izvršnog direktora Banka Ekonomike u aprilu 2012. godine. Gđa Pacolli Gashi ima bogatu karijeru preko 12 godina u industriji finansija. Ona je radila u osiguravajućem društvu “SIGURIA” od 2003. do 2007. godine u različitim funkcijama, počevši od pomoćnika šefa finansija pa do šefa Departmana računovodstva. Za 5 godina bila je član Komiteta plaćanja u Udruženju kosovskih banaka, takođe,  nastavlja da bude član SWIFT grupe Kosova.

 

Svoje akademske i profesionalne sposobnosti je obogatila njenim školovanjem na CIA - Instituto Interlingue e di Commercio u Švajcarskoj kao i dobijanjem diplome na Univerzitetu u Prištini, na Ekonomskom fakultetu, u smeru Banke i finansije. Ona je učestvovala i na obukama u oblasti računovodstva u udruženjima osiguranja u Centru za obuku u Malti, takođe je pohađala kurseve u oblasti upravljanja kešom u RZB u Beču.

 

Ona je sertifikovana od MasterCard Europe, Waterloo, Belgija – u maju 2010. godine a potom od Visa First, London, UK – u junu 2010. godine o operativnim pitanjima i karakteristikama međunarodnih MasterCard i Visa kartica. Ona je takođe pohađala mnogobrojne obuke i u Udruženju kosovskih banaka. Gospođa Pacolli Gashi se pridružila Banka Ekonomike u martu 2007. godine, prvobitno kao šef Odeljenja za unutrašnju reviziju, da bi potom prešla na poziciji direktora operacija.