Kredit za mikro preduzeća
Vaše poslovanje se odvija uspešno, ali su vam potrebne dodatne investicije? Da li imate neku novu ideju za proširenje vašeg postojećeg poslovanja?
Banka Ekonomike nudi nove i veoma atraktivne uslove za finansiranje vaših poslovnih aktivnosti, pružajući nižu kamatu a istovremeno i maksimalan rok za otplatu kredita!
 
Kredit u ratama za biznise se nudi kompanijama kojima je potrebno finansiranje investicija, finansiranje potreba za obrtnim kapitalom, finansiranje kupovine opreme i drugih alata.
Krediti u ratama mogu se nuditi sa srednjoročnom ili dugoročnom strukturom. Rate su uglavnom jednake tokom celog perioda kredita. Za kompanije koje su pod uticajem izraženog sezonskog perioda za poljoprivredne aktivnosti i za kompanije sa potrebama za finansiranje projekata, koji otplatu sredstava treba da izvrše na završetku projekta, mi nudimo i kredite u ne redovnim ili i grejs periodima.
 
Minimalni iznos kredita:
 
 1,000 evra
 
Namena:
 
Radni kapital i reprezentativni radni kapital
Osnovna sredstva
Kredit za renoviranje, izgradnju ili kupovinu nekretnina (poslovne prostore, zemljište)
Mešana
 
U svojstvu individualnog klijenta važe svi proizvodi navedeni na “Delu usluga za individualne klijente”
 
Rok otplate kredita:
 
Sredstva za obrtni kapital do 36 meseci
Osnovna sredstva do 84 meseci 
Renoviranje poslovnih objekata, stambenih, kupovina nekretnina do 120 meseci 
Plan otplate:
 
Redovan ili neredovan
 
Grejs period:
 
Do 12 meseci za biznise 
Do 18 meseci za poljoprivredne biznise i individualne poljoprivrednike
 
Garant:
 
I bez garanta za iznose preko 20,000 evra do 50,000 evra
 
Kolateral:
 
Samo 50% iznosa kredita za vrednosti do 10,000 evra
I preko 50,000 evra bez hipoteke