O nama

Banka Ekonomike je licencirana 28.05.2001, dok je sa radom počela početkom juna iste godine. Od trenutka licenciranja, Banka Ekonomike se pretrpela značajne promene u svim aspektima razvoja i ona je jedina banka sa 100% domaćim kapitalom. Banka Ekonomike ima mrežu koja je postepeno razvijena i koja je rasprostranjena na celoj teritoriji Kosova. Banka Ekonomike trenutno ima 29 bankarskih jedinica, od kojih, sedam filijala se nalaze u glavnim centrima Kosova i 22 ekspozitura se nalaze u manjim regionalnim jedinicama.