Rreth Nesh

Për Bankën

 Banka Ekonomike është licencuar më 28.05.2001, ndërsa punën e ka filluar në fillim të qershorit të po këtij viti. Nga momenti i licencimit, Banka Ekonomike, ka pësuar ndryshime të rëndësishme, në të gjitha aspektet e zhvillimit si Bankë me kapital 100 përqind vendor.

 Për 23 vite, Banka Ekonomike ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik dhe rritjen e mirëqenies së qytetareve tanë. Përgjatë dy dekadave operim, përmes produkteve kreditore kemi financuar nevojat e klientëve tanë, si dhe kemi shërbyer me mijëra klientë me produkte dhe shërbime bankare.

Për të qenë sa më të qasshëm për klientët dhe duke i përcjellë kërkesat e tregut, Banka
Ekonomike i kushton fokus të veçantë përmirësimit të kanaleve të distribuimit; gjegjësisht rrjetit të degëve, qendrës së thirrjeve, bankomatëve (ATM), dhe kujdesit ndaj klientit.

Banka Ekonomike ka një rrjetë të zhvilluar në mënyrë graduale dhe të shpërndarë në gjithë territorin e Kosovës. Banka Ekonomike aktualisht ka 32 njësi bankare, nga të cilat, 7 degë janë në qendrat kryesore të Kosovës dhe 25 nëndegë gravitojnë nëpër njësitë më të vogla regjionale.

Duke qenë Bankë me kapital 100 përqind vendor, gjatë rrugëtimit tonë 23 vjeçar kemi qenë shumë të përkushtuar edhe në aspektin e përgjegjësisë sociale, e ky rol do të vazhdoj të jetë edhe më aktiv në të ardhmen duke qenë afër kulturës, sportit, shëndetësisë, edukimit, kategorive të margjinalizuara dhe iniciativave të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në zhvillimin dhe mirëqenien shoqërore.