Misioni dhe Vizioni
 
 
 
 
 
 Vizioni
 
Bankë e orientuar në rritje të qëndrueshme dhe kualitative, shërbime cilësore dhe standarde të larta profesionale.
 
 
Misioni
 
Bankë vendore MODEL duke:
 
Mundësuar klientëve qasje të lehtë dhe të shpejtë tek produktet e diversifikuara bankare, duke ngritur vlerën për klientët, të punësuarit dhe aksionarët;
Ofrues vendas modern i shërbimeve elektronike bankare;
Determinim në ngritje profesionale për të punësuarit tanë;
Etika, respekti dhe puna ekipore janë vlerat tona;
Ligjet, politikat dhe procedurat respektohen me përpikëri!
 
Vlerat tona
 
Ne karakterizohemi nga PUNA EKIPORE, përmes së cilës i përmbushim nevojat e klientëve tanë. Puna ekipore na  sjellë respekt të ndërsjellë, marrëdhënie më të mira ndër njerëzore dhe fuqizim drejtë arritjes së objektivave tona të përbashkëta. 
Ne karakterizohemi nga RESPEKTI për njëri tjetrin dhe RESPEKTI për klientët.
Ne karakterizohemi dhe jemi të angazhuar për standarde të larta ETIKE dhe profesionale, duke demonstruar sjellje të ndershme, profesionale dhe etike në marrëdhëniet tona me kolegët, klientët dhe shoqërinë.