Vizioni Misioni

VIZIONI

    Të jemi një nga ofruesit më të mirë dhe të mëdhenj të shërbimeve financiare në Kosovë.

MISIONI

    Të jemi partneri më i mirë financiarë i klientëve tanë, për të arritur rritje dhe qëndrueshmëri ekonomike.
    Të jemi në qendër të kërkesave dhe shërbimeve financiare të klientëve individual, bizneseve, korporatave  dhe klientëve institucional.
    Të mbështesim dhe rreshtohemi në të gjitha aktivitetet që ndikojnë në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës.
    Qëllimi ynë parësorë është të fitojmë dhe të ruajmë besimin e publikut, si dhe ti përmbahemi standardeve më të larta etike.
    Të arrijmë të ofrojmë mbështetje financiare, siguri dhe optimizëm tek klientët tanë.

VLERAT TONA

    Në pikëpamjen afatgjate, ne investojmë në njerëz, produkte dhe teknologji.
    Ne vazhdimisht përpiqemi të përmirësojmë performancën tonë deri në përpikëri.