Këmbimi i Valutave
Banka Ekonomike i'u mundëson klientëve të saj shërbimin për këmbimet valutore në EURO, USD, GBP, dhe CHF në mënyrë që klientët të kenë mundësi ti përmbushin nevojat e tyre.