Mbitërheqja
Mbitërheqja është një produkt fleksibil afatshkurtër kreditor që ju mundëson të krijoni bilanc negativ në llogarinë e juaj deri në limitin e përcaktuar me qëllim të përmirësimit të likuiditetit të biznesit tuaj.
 
Ju mund të përdorni mbitërheqjen gjatë gjithë kohës deri në afatin e përcaktuar. Ky produkt kryesisht ju shërben për mbulesën e shpenzimeve (kryesisht operative) të biznesit tuaj duke ju ofruar qasje në fonde shtesë; lehtë dhe shpejtë në çdo kohë.
 
Shuma minimale e mbitërheqjës:
 
- Prej €1,000
 
Afati i kthimit:
 
- Deri në 24 muaj,
 
Garantues:
 
-
Shumat deri në €20,000 pa garantues
 
Pengu:
 
- Vetëm 50% të shumës së mbitërheqjes për vlerat deri në €10,000
- Edhe pa hipotekë për mbitërheqje për shumat > € 50,000