KONKURS PËR PUNË PRAKTIKE
28.02.2024 | 01:45
 
 Vazhdojmë me Rekrutimin e Praktikantëve në Bankën Ekonomike!

 

Nëse ju doni të filloni një karrierë me një Bankë me mundësi zhvillimi profesional përmes programeve të trajnimit, punës praktike dhe orientimit të karrierës, atëherë ne ju inkurajojmë të zgjedhni Bankën Ekonomike!

 

Të gjithë studentët apo të sapo diplomuarit nga të gjitha vendet e e Kosovës ftohen të aplikojnë për punë praktike. Puna praktike mundësohet:

 

 Në Departamente/Degë,

 Përmes programeve të trajnimit për zhvillim profesional si dhe

 Zhvillim të karrierës suaj me një Bankë vendore ku mundësitë për t’iu bashkuar ekipës sonë janë shumë të mëdha!

 

 

E vetmja mënyrë për të aplikuar për punë praktike në Bankën Ekonomike është përmes formularit online të aplikimit, i cili gjindet në faqën tonë të internetit: www.bekonomike.com

 

Aplikimi për punë praktike do të jetë i hapur nga data 15 Maj  deri më 30 Qershor 2024!

 

Ju faleminderit që keni përzgjedhur bankën tonë si vendin ku mund të zhvilloheni profesionalisht!

Banka Ekonomike me kënaqësi do t’a shqyrtoj aplikacionin tuaj dhe do të ju mbaj të informuar.

 

 

Ju mirëpresim!