Momentalisht nuk ka ndonjë shpallje për punë.
Analist Kredie për NVM, Mikro dhe Agro Kredi -Nëndega Suhareke
27.01.2023 | 08:55
KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNE Banka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendeve të punës:Analist Kredie për NVM, Mikro dhe Agro Kredi•    Nëndega Suhareke (1 vend pune)Detyrat dhe