Momentalisht nuk ka ndonjë shpallje për punë.
Konkurs IT Auditor
17.10.2023 | 10:01
KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNEBanka Ekonomike për Departamentin e Auditimit të Brendshëm shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:IT AuditorDetyrat dhe përgjegjësitë:·Zhvillon dhe ekzekuton
KONKURS PËR PUNË PRAKTIKE
12.10.2023 | 02:45
KONKURS PËR PUNË PRAKTIKEVazhdojmë me Rekrutimin e Praktikantëve në Bankën Ekonomike!Nëse ju doni të filloni një karrierë me një Bankë me mundësi zhvillimi profesional përmes programeve të trajnimit,
Zyrtar për NJKT dhe PPP/FT
12.10.2023 | 08:17
KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNEBanka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës: Zyrtar për NJKT dhe PPP/FT (1 vend pune)Departamenti i Pajtueshmërisë për PPP/FTDetyrat dhe