Momentalisht nuk ka ndonjë shpallje për punë.
Analist Kredie për NVM dhe Mikro Biznese
27.05.2022 | 10:53
KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNEBanka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendeve të punës:Analist Kredie për NVM dhe Mikro BizneseDega Gjakovë (2 vende pune)Detyrat dhe