Momentalisht nuk ka ndonjë shpallje për punë.
Koordinator i Departamentit të Pajtueshmërisë për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit
17.08.2022 | 10:36
KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNEBanka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:Koordinator i Departamentit të Pajtueshmërisë për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe
Auditor i Brendshëm
16.08.2022 | 10:54
KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNEBanka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:Auditor i Brendshëm•    Departamenti i Auditimit të Brendshëm (1 vend pune)Detyrat dhe
Analist Kredie për NVM dhe Mikro Biznese -Dega Gjakovë
15.08.2022 | 03:15
KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNEBanka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:Analist Kredie për NVM dhe Mikro BizneseDega Gjakovë (1 vend pune)Detyrat dhe përgjegjësitë