Llogaria rrjedhëse

Është llogari bazë dhe çelësi i lehtësirave që përfitoni nga produktet dhe shërbimet bankare të ofruara nga Banka Ekonomike.
 
Ju mund të hapni llogarinë rrjedhëse në katër valuta të ndryshme: EUR, USD, CHF dhe GBP.
 
Hapja e llogarisë rrjedhëse bëhet falas ku ju mund të: 
 
Bëni deponime dhe tërheqje të mjeteve tuaja
Bëni pagesa të ndryshme brenda bankës, brenda sistemit bankar në Kosovë dhe jashtë vendit
Bëni pagesa të faturave
Pranoni pagesa
Pranoni pagën
 
Përdor Debit dhe Flexi kredit kartelën për të tërhequr apo për të bërë pagesa në POS terminale
 
Mbitërheqje deri në 200% të pagës
 
Llogaria e juaj rrjedhëse poashtu ju ofron edhe shërbime tjera si:
 
E-Banking
Sms Banking
Urdhëresa automatike
Debitim direkt