Transferet ndërbankare
Transfere ndërbankare konsiderohet në qoftë se një person apo një kompani tek e cila ju dëshironi të bëni transfer të parave, ka poashtu llogarinë e hapur në Bankën Ekonomike, i cili ka edhe këto përparësi:
  • Përfituesi i transferit ndërbankar do të pranojë fondet e transferuara vetëm brenda 5 minutave kur ju të udhëzoni ekzekutimin e transferit ndërbankar të parave.
 
Ju po ashtu mund të realizoni transfere ndërbankare 24/7 përmes e-Banking.