Llogaria rrjedhëse
Llogaria rrjedhëse e biznesit është një portë e cila të mundëson qasje në një numër të madh të shërbimeve bankare të Bankës Ekonomike.
 
Ju mund të hapni llogarinë rrjedhëse në katër valuta të ndryshme EUR, USD, CHF dhe GBP.
 
Deponim dhe tërheqje: 
TRANSFERET:
Ndërkombëtare
Kombëtare
Brenda Bankës Ekonomike
 
MENAXHIM DHE INFORMIMI MBI FONDET E BIZNESIT:
E-banking
SMS Banking
Sportelet e Bankës Ekonomike
Bankomatët
 
PAGESAT:
Urdhërpagesë në bankë
E-banking
Debitim Direkt
Urdhërpagesat automatike