Llogaria e Kursimit
Llogaria e kursimit ju ndihmon të kurseni dhe në të njejtën kohë të keni fondet e lira si dhe ju ofron mundësinë të:
 
  • Kurseni para në valutën Euro
  • Depononi dhe tërhiqni para në çdo kohë gjatë orarit të punës pa paralajmërim
  • Fitoni norma atraktive të interesit
  • Kurseni rregullisht një shumë të caktuar parash përmes urdhëresës automatike pa pasur nevojë të vini në bankë
 
Ndërsa njëkohësisht:
 
  • Nuk ka provizione për hapje, mbyllje apo mirëmbajtje të llogarisë së kursimit
  • Nuk kërkohet ndonjë bilanc minimal