Fleksi Depozita articleName 1
Për dallim nga llogaria e kursimit, Flexi Depozita i ofrohet vetëm personave fizik/individë.
 
Çfarë mund të përfitoni nga llogaria Flexi Depozita?
  • Kursime në valutën EUR
  • Kurseni para mbi shumën 500.00 EUR
  • Depononi në çdo kohë
  • Një tërheqje brenda muajit – falas
  • Interes shumë i favorshëm
  • Përfitoni interesin për çdo muaj
  • Kurseni rregullisht një shumë të caktuar parash përmes urdhëresës automatike, pa pasur nevojë të vini në bankë
  • Siguri e mjeteve tuaja
 
Nuk ka provizion për hapje, mirëmbajtje apo mbyllje të llogarisë së Flexi Depozitës.
 
Përmes shërbimit E-Banking ju mund të kontrolloni gjendjen e llogarisë së Flexi Depozitës.