WESTERN UNION
Shërbimin Western Union mund ta gjeni edhe në sportelet e Bankës Ekonomike.
Nga Maji 2002 Unioni Financiar Prishtinë ka arritur marrëveshjën e bashkëpunimit me Bankën Ekonomike për ofrimin e shërbimit Western Union.
Western Union Financial Services Inc., është kompania Numër 1 për shërbimet e transfertave të parave në gjithë botën.
Kur përdor shërbimin Western Union ju do të keni:
 
SIGURI:
Transferta mbrohet nga një sistem i lartë sigurie i standarteve ndërkombëtare.

SHPEJTËSI:
Ju mund të dërgoni paratë dhe brenda pak minutash ato janë gati për tu tërhequr.

BESUESHMËRI:
Paratë i paguhen vetëm personit të përcaktuar nga ju (Marrësit). Gjithashtu, Western Union®, ju siguron se transferta juaj do të jetë e vlefshme për t’u paguar ose në të kundërt do t’i kthehet përsëri dërguesit

LEHTËSI:
Nuk ka nevojë të keni llogari bankare, çeqe, depozita. Mund të përdorni telefonin ose internetin. Rrjeti i gjerë i agjencive mund të gjendet shumë lehtë dhe janë fare pranë jush.
 
Për më shumë informacione rreth shërbimit WU mund të kontaktoni Unioni Financiar Prishtinë në 038 549 840 ose 044/049 110 840,www.ufp-ks.com dhe Banka Ekonomike në 038 500 500