Letër kreditë
Kreditno pismo je neopoziv dokument koji se izdaje od strane banke izdavanja za izvršenje uplate za klijenta u korist dobavljača predstavljanjem dokumenata predviđenih u kreditnom pismu u propisanom roku. 
 
Kreditna pisma se mogu koristiti prvenstveno u međunarodnim tržišnim transakcijama.
 
Takav instrument plaćanja daje sigurnost dobavljaču da će on/ona biti isplaćen za robu, nakon podnošenja dokumenata u skladu sa utvrđenim uslovima u kreditnom pismu. Ovaj proizvod je uglavnom posvećen za kupovinu robe ili osnovnih sredstava.
 
Period otplate: 
- Do 24 meseci
 
Garancija:
- I bez garancije do iznosa od 20,000 evra
 
Hipoteka: 
- Samo 50% iznosa garancije za vrednosti do 10,000 evra
- I bez hipoteke za garancije iznosa > 50,000 evra