Garancionet
Pored finansiranja poslovnih transakcija, Banka Ekonomike misli i o osiguranju toka ovih transakcija. Bankarske garancije su instrumenti sigurnosti izdati od strane banke koje možete prvenstveno koristiti za osiguranje vaših transakcija sa vašim poslovnim partnerima.
 
Bankarska garancija predstavlja spremnost banke za plaćanje korisnika garancije u određenom iznosu novca u slučaju neispunjavanja prethodno dogovorenih uslova sa stranama. Osim garancija za osiguranje transakcija, mi vam nudimo sve vrste drugih garancija, kao što su: garancije za osiguranje ponude, garancije za izvršenje projekta, itd.
 
Bankarske garancije se mogu izdati u obliku dokumenta, ili putem SWIFT-a.
 
Period otplate: 
-Do 24 meseci
 
Garant:
- I bez garanta do iznosa od 20,000 evra
 
Zalog: 
- Samo 50% iznosa garancije za vrednosti do 10,000 evra
- I bez hipoteke za garanciju iznosa > 50,000 evra