Oročeni depozit

Kroz oročene depozite vi dobijete transparentnost, bezbednost, dobit i fleksibilnost u vašim planovima štednje. Oročeni depozit je vaša štednja i investicija sa najvišim kamatnim stopama u kategoriji štednje, gde ćete istovremeno ostvariti:
 
Fleksibilni period dospeća od 1 do 60 meseci
Nema provizije za otvaranje ili održavanje računa
Automatsku obnovu kartice
Sigurnost vaših sredstava
 
Takođe, Banka Ekonomike vam nudi brojne mogućnosti oročenja novca, kao:
 
   Automatsko oročenje sa dve mogućnosti:
   • Ponovno oročenje kapitala + kamata
   • Samo oročenje kapitala, dok, se kamata prenosi na tekući račun
 
Kamata koje je ostvarena na automatski način može se preneti u drugim računima u Banka Ekonomike kao:
štedni, tekući račun, itd.
 
Kredit sa pokrićem
Pored oročenih depozita, možete dobiti kredit po veoma povoljnoj kamati (kredit pokriven depozitom). Korišćenje kao pokriće za kreditiranje za period koliko je aktivan depozit