SMS MBUSHJA
To je elektronska usluga kada se kroz vaš račun u Banka Ekonomike, samo jendim SMS-om možete dopuniti vaš mobilni telefon operatora IPKO i VALA, može se slati dopuna drugima, i uplatiti druge usluge (internet, duo tv, duo fix i tv) operatora IPKO.
Kako se aktivira proizvod SMS Dopuna?
Vi se možete aplicirati u svakoj filijali Banka Ekonomike za proizvod SMS-dopuna i za nekoliko minuta vaše usluge će biti aktivirane za upotrebu.
Kako funkcioniše SMS Dopuna?
 • Dopuna vašeg mobilnog telefona Ipko ili Vala

 • Unesite samo novčani iznos i pošaljite SMS na broj 50005

 • Primer:10

 • Poruka izgleda ovako 10Dopuna telefona vašeg člana porodice ili prijatelja

 • Unesite broj telefona vašeg prijatelja, razmak, iznos novca koji želite da pošaljete vašem prijatelju i ovaj SMS pošaljite na broj 50005.

 • Primer: Broj telefona, razmak, iznos

 • Poruka za operatora izgleda ovako 049123456 5, dok za operatora Vala 044123456 5Dopuna vašeg fiksnog telefona operatora Ipko

 • Unesite reč fiks, razmak, broj telefona, prostor i iznos novca i pošaljite SMS na broj 50005

 • Primer: fiks, razmak, broj telefona, prostor, iznos

 • Poruka izgleda ovako: fiks 038712345 20
SMS Dopuna interneta
Za operatora Ipko: Unesite reč int, razmak, korisničko ime i pošaljite SMS na broj 50005. Primer: int korisničko ime.
SMS Dopuna kablovskih usluga
 
 • Za operatora IpkoTV

 • Unesite reč tv, razmak, korisničko ime i pošaljite SMS na broj50005

 • Primer: tv korisničko ime DUOTV

 • Unesite reč duo tv, razmak, korisničko ime i pošaljite SMS na broj 50005

 • Primer: duo tv korisničko ime DUOFIX

 • Unesite reč duo fix, razmak, korisničko ime i pošaljite SMS na broj 50005

 • Primer: duo fix korisničko ime.
Granice za dopunu
Minimalna vrednost za dopunu mobilnog i fiksnog telefona je 1evro. Možete dopuniti vaš telefon počev od 1evra i više. Dopunu mobilnog ili fiksnog telefona operatora Ipko možete uraditi punim iznosima od 1, 2, 3, 4, 5...20, 30 evra ... to jest, iznosu sa decimalnim zarezima se ne primaju SMS-om. A iznosi koje podržava operator Vala su: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 Evra.