Krediti za renoviranje
Su krediti namenjeni za poboljšanje vaših uslova stanovanja.
 
Iznos kredita: Od 10,000 do 100,000 evra
Namena: Renoviranje kuće ili stana, proširenje postojeće sredine
Rok: Do 15 godina
Grejs period: Do 6 meseci
Plan uplate: Redovan ili neredovan
Za zaposlene u državnim i javnim institucijama, bez garanata
Hipoteka: Do 30,000 evra i bez hipoteke
 
Banka zadržava pravo da zatraži dodatna dokumenta ako to smatra potrebnim.