Sigurnost e-Bankarstva
Lozinka sa jednokratnom upotrebom (LJU)
 
Lozinka sa jednokratnom upotrebom ili LJU je jedinstvena lozinka koja važi samo za kratkoročne vremenske periode koja se koristi kao dodatna mera za bezbednost online bankarskih usluga.
Ova lozinka (password) će vam biti poslata putem poruke (SMS) i važi samo za jednu upotrebu.
 
LJU će vam biti poslat svaki put kada želite da pristupite vašem računu preko e-bankarstva.
 
Bezbedna veza
Usluga našeg interneta je u skladu sa standardima međunarodne bezbednosti i izgrađena sa najnovijim specifikacijama šifrovanja.
 
To znači da se sigurna veza uspostavlja svaki put kada vi pristupate našim online uslugama i informacijama koje se prenose i mogu se očitati samo iz našeg bankarskog sistema.
 
Nijedna treća strana nema pristup tim podacima.
Bezbednosni saveti
Da biste koristili e-banking, molimo vas da unesete lozinku koja sadrži kombinaciju slova, brojeva, simbola i da ima približno 8 karaktera, što je teže da se pogodi ili da se generiše od zlonamernika. Nikada nemojte nikome otkriti vaše informacije o pristupu, kao što je lozinka ili PIN, niti zvaničnicima banke. Nikada nemojte dozvoliti da vaš pretraživač (Internet Explorer, Chrome, Firefox, itd) sačuva vašu lozinku.

Držite podatke o pristupu e-bankarstvu bezbednim, nemojte ih nikada ostaviti na istom mestu zajedno sa karticom i nemojte ih napisati na papiru. Uverite se da pristupate stranici naše banke a ne drugom sajtu, pogledajte dobro vezu u pretraživaču i kontrolišite digitalni sertifikat na levoj gornjoj strani vašeg pretraživača.

 
Ne otvarajte sajt putem e-maila ili druge veze koja vas vodi prema našem sajtu, međutim da biste bili sigurniji uvek otvorite direktno naš sledeći sajt: www.bekonomike.com i odatle kliknite da biste pristupili e-bankarstvu.
 
Nikada nemojte instalirati na računaru ili telefonu neki program ili drugi program u ime Banka Ekonomike, naša banka ni u kakvom slučaju ne zahteva to od vas. Ovi zahtevi dolaze od zlonamernih ljudi sa ciljem krađe informacija. Nemojte instalirati nesigurne programe na vašem računaru. Instalirajte anti-virus i držite ga redovno ažuriranim (update). Ažurirajte (update) i pretraživača vašeg interneta.
 
Proverite vaša bankarska kretanja na redovan način sa E-Bankarstvom i odmah kontaktirajte našu banku ako primetite nešto neobično ili sumnjivo na naš broj telefona 038 500 500.