SMS Banking
Ovo vam omogućava da imate pristup stanja na vašem računu putem mobilnog telefona, u bilo koje vreme i kad god želite.
 
Dovoljno je da pozovete broj Banka Ekonomike i za nekoliko sekundi, na vašem mobilnom telefonu ćete primiti SMS o stanju na vašem računu! Ovaj proizvod se nudi svim klijentima koji imaju otvorene račune u Banka Ekonomike.
 
 
Kako funkcioniše SMS INFO?
 
Birajte namenjeni broj 044 507 901
Nakon prvog zvonjenja veza se automatski prekida, a broj mobilnog telefona koji je pozvao se registruje u bazi podataka banke.
Nakon nekoliko sekundi, primićete SMS na vašem mobilnom telefonu
U zavisnosti u kojoj valuti imate vaš novac na tekućem računu, štednje ili koristite proizvod dozvoljenog prekoračenja, vaša poruka će imati sledeći sadržaj:
Banka Ekonomike D. D.
Stanje na vašem računu ”1401*******”je: 500.00 EVRA
Štednja: 200.00 EVRA
Dozvoljeno prekoračenje: 500.00 EVRA
 
SMS Obaveštenje
 
Omogućuje vam informisanje o promenama stanja vašeg računa, kroz SMS na vašem mobilnom telefonu nakon svake transakcije (izmene na računu).
 
 
Kako funkcioniše SMS OBAVEŠTENJE?
 
Ako želite da ne primite SMS za manje iznose izvršenih transakcija na vašem računu, u tom slučaju možete odrediti iznos iznad kojeg želite da budete obavešteni.
Primer: Ako odredite limit za obaveštenje u iznosu od 50.00 evra, onda ćete primiti SMS nakon svake transakcije izvršene u iznosu iznad gore navedene vrednosti.
 
U slučaju gubitka vašeg mobilnog telefona, kontaktirajte najbližu filijalu Bankës Ekonomike.