Master Card Flexi
MasterCard Flexi je kredit kartica koja vam omogućuje pristup vašem računu, u kojoj je odobren vaš kreditni limit.
 
Ako vam je potreban dodatni novac na vašem računu, onda kreditne kartice su pravi izbor za vas.
 
MasterCard Flexi kartica je takođe namenjena za kupovinu na svakom prodajnom mestu (POS terminalu) na Kosovu i milionima prodajnih mesta širom sveta, u prodavnicama, supermarketima, restoranima, agencijama putovanja, benzinskim pumpama i bilo gde je prikazan logo MasterCard.
 
Možete povlačiti novac na svakom bankomatu (ATM) Banka Ekonomike, ili svakom drugom bankomatu (ATM) gde je prikazan logo MasterCard na Kosovu i širom sveta. Sa MasterCard Flexi kredit karticom, možete obaviti kupovinu robe i usluga putem interneta.
Prednosti i koristi
Korišćenje na prodajnim mestima (POS terminalima) i bankomatima (ATM) širom sveta
Pristup 24 časova dnevno, 7 dana nedeljno
Kupovina robe/usluga u prodajnim mestima (POS) Banka Ekonomike u RATAMA BEZ KAMATE
Možete da zaradite BONUS bodove do 1% kod trgovaca koji su deo programa bonusa
Kupovina robe i usluga preko interneta
Korišćenje kreditnog limita u skladu sa vašim zahtevima 45 dana roka za plaćanje obaveze
10% mesečnog minimalnog plaćanja ukupne obaveze
Povlačenje gotovog novca do 50% limita kreditne kartice
Jednostavnost upravljanja karticom putem e-bankarstva
Šta se podrazumeva pod ratama bez kamate?

Rate bez kamate je mogućnost koju nudi MasterCard Flexi kojom možete kupiti proizvode i usluge u ratama bez opterećenja kamatnim troškovima. Ovom karticom možete podeliti plaćanja do 18 rata, u zavisnosti od trgovca.
 
Ako se plaćanje rate izvrši do određenog datuma plaćanja (05 narednog meseca) onda nema nikakve kamate, međutim, ako se plaćanje ne izvrši u određenom datumu, u tom slučaju za isplatu rate za taj mesec se primenjuje redovna kamata, određena prema važećem cenovniku.

 

 


Uputstva za korišćenje kartice
•  Stavite karticu u Bankomat (ATM) a zatim izaberite poželjni jezik (albanski ili engleski) 
•  Nakon što ste izabrali poželjni jezik, otkucajte kod kartice (PIN). 
•  Nakon što ste otkucali kod kartice (PIN), izaberite opciju aktivnosti  koju želite da izvršite (povlačenje novca, bilans stanja računa, itd). 
•  Bankomat (ATM) uvek pokazuje  poželjni  izbor, stoga jednostavno pratite uputstva na ekranu.
Uputstva za korišćenje kartica na prodajnim mestima (POS terminalima)
•  Za obavljanje kupovine na jednom prodajnom mestu (POS terminalu) treba jednostavno provuči karticu na terminalu (vi ili trgovac). 
•  Potom treba da otkucate kod kartice (PIN). 
•  Nakon što ste provukli karticu na prodajnom mestu (POS terminalu), transakcija se vrši uspešno, i prodavac treba da vam da račun da ga potpišete, koji zadržava trgovac, i još jedan račun koji treba da zadržite vi.  

Uputstva za korišćenje kartica na internetu
•  Za obavljanje kupovine na internetu, prvo treba da izaberete vrstu kartice 
•  Zatim treba da upišete broj kartice, ime nosioca kartice i datum isteka kartice
•  I na kraju se piše trocifreni kod CVC (za MasterCard kartice) ili CVV2 (za Visa kartice), koji se nalazi na poleđini kartice.    

(Za kupovinu preko interneta nikada se ne otkuca PIN kod. PIN kod se koristi samo za kupovinu na prodajnim mestima (POS terminalima) i za povlačenje novca iz bankomata)  
Da biste se opremili ovim karticama, treba da imate otvoren račun u Banka Ekonomike.