Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore
 
Banka Ekonomike dhe Fondi Kosovar për Garanci Kreditore nënshkruan marrëveshjen për garancinë kreditore e cila do të ju mundësoj ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme qasje më të lehtë në financime, gjithashtu edhe siguri më të madhe për bankën në aspekt të kredidhënies. 
 
Nga kjo marrëveshje do të përfitojnë  më së shumti bizneset e grave,  fermerët, gjithashtu edhe sipërmarrësit të cilët nuk kanë mundësi të ofrojnë kolateral të mjaftueshëm për sigurimin e kredisë. Njëkohësisht kjo marrëveshje ka për qëllim stimulimin e kredidhënies te ato biznese ku planet e tyre investive do të kontriubojnë në rritje ekonomike, si dhe gjenerimin e vendeve të reja të punës.
 
Procedura e aplikimit është e njëjtë me procedurat standarde të bankës dhe me këtë rast, nëse klienti nuk i përmbush plotësisht  kushtet për marrje të kredisë si:  minimum i kolateralit, minimum i hipotekës apo minimum i ndonjë lloji tjetër kolaterali, banka do t’ia mundësoj lëshimin e kredisë duke shfrytëzuar garancinë e FKGK-së.
 
 
List of videos
Obavestenje
Obavestenje
25.04.2020 | 07:09
Poštovani klijenti i građani, Kako bismo pravilno informisali i izbegli moguće zabrinutosti naših
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore
02.11.2016 | 04:00
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore Banka
Panairi i Produkteve, Bujqësore dhe Agroindustriale
Panairi i Produkteve, Bujqësore dhe Agroindustriale
30.09.2016 | 02:30
Banka Ekonomike është duke marr pjesë në Panairin e Produkteve, Bujqësore dhe Agroindustriale të
Banka Ekonomike sponzor i artë i aksionit humanitar “Let’s Dance”
Banka Ekonomike sponzor i artë i aksionit humanitar “Let’s Dance”
24.09.2016 | 00:00
Banka Ekonomike si sponzor i artë edhe këtë vit mbështeti aksionin humanitar “Let’s Dance” të