Ditët e Agrobiznesit
Ditët e Agrobiznesit
Në kuadër të "Ditëve të Agrobiznesit 2017” në Gjakovë, si aktivitet përmbyllës i tri ditëve, sot është duke u mbajtur Panairi tradicional i Gjedhit në Fshatin Korenicë.
 
Në ditët e agrobiznesit 2017 janë organizuar sesionet plenare të prezentimeve dhe punëtorive në sektorin e Bletarisë dhe sektorin e Blegtorisë.
 
Banka Ekonomike sponzoroi këtë aktivitet duke mbështetur në vazhdimësi aktivitetet që vëjnë në theks agrobiznesin, sektor i cili bartë zhvillimin e
 
përgjithshëm ekonomik të vendit.
 
 
 
List of videos
Obavestenje
Obavestenje
25.04.2020 | 07:09
Poštovani klijenti i građani, Kako bismo pravilno informisali i izbegli moguće zabrinutosti naših
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore
02.11.2016 | 04:00
Banka Ekonomike nënshkruan marrëveshjen e garancisë me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore Banka
Panairi i Produkteve, Bujqësore dhe Agroindustriale
Panairi i Produkteve, Bujqësore dhe Agroindustriale
30.09.2016 | 02:30
Banka Ekonomike është duke marr pjesë në Panairin e Produkteve, Bujqësore dhe Agroindustriale të
Banka Ekonomike sponzor i artë i aksionit humanitar “Let’s Dance”
Banka Ekonomike sponzor i artë i aksionit humanitar “Let’s Dance”
24.09.2016 | 00:00
Banka Ekonomike si sponzor i artë edhe këtë vit mbështeti aksionin humanitar “Let’s Dance” të