MasterCard Debit
MasterCard Debit je debit kartica koja se direktno povezuje sa vašim tekućim računom, pružajući lak način pristupanja vašem računu, u bilo koje vreme i kad god vam je potrebno. 

Ako vam je potrebna gotovina, vi možete povlačiti novac u svakom bankomatu (ATM) Banka Ekonomike, ili u svakom drugom bankomatu (ATM) gde je prikazan logo MasterCard, na Kosovu i širom sveta.  

MasterCard Debit kartica takođe je pogodna za kupovinu u svakoj prodajnoj tačci (POS terminalu) na Kosovu i u milionima prodajnih tačaka bilo gde u svetu, u prodavnicama, supermarketima, restoranima, turističkim agencijama i benzinskim pumpama i bilo gde, gde je prikazan logo MasterCard. MasterCard Debit kartica može se koristiti i za kupovinu na internetu. 

MasterCard Debit vam pruža, vama kao nosiocu kartice potpunu kontrolu troškova. Svaki postupak koji izvršite karticom se odražava na stanje vašeg računa, omogućavajući vam tako proveru svake transakcije.
Uputstva za korišćenje kartica na internetu

 • • Da biste obavili kupovinu na internetu, prvo treba da izaberete vrstu kartice 

 • • Zatim treba da unesete  broj kartice, ime nosioca kartice, i datum steka kartice

 • • I na kraju treba uneti trocifreni kod CVC (za MasterCard kartice) ili CVV2 (za kartice Visa), koji se nalazi na poleđini kartice    

(Za kupovinu na internetu PIN kod se nikada ne otkuca. PIN kod se koristi samo za kupovinu u prodajnim mestima (POS terminalima) i za povlačenje novca iz bankomata)  
Da biste se opremili ovim karticama, treba da imate otvoreni račun u Banka Ekonomike.
 

Uputstva za korišćenje kartica

 • •  Stavite karticu u Bankomat (ATM) a zatim izaberite poželjni jezik (albanski ili engleski) 

 • •  Nakon što ste izabrali poželjni jezik, otkucajte kod kartice (PIN).
 •  
 • •  Nakon što ste otkucali kod kartice (PIN), izaberite opciju aktivnost koju želite da izvršite (povlačenje novca, bilans stanja računa, itd). 

 • •  Bankomat (ATM) uvek pokazuje poželjni izbor, s toga jednostavno pratite uputstva na ekranu.     

 

Uputstva za korišćenje kartica na prodajnim mestima (POS terminalima)

 • •  Za obavljanje kupovine na jednom prodajnom mestu (POS terminalu) treba jednostavno provuči karticu na terminalu (vi ili trgovac). 

 • •  Potom treba da otkucate kod kartice (PIN). 

 • •  Nakon što ste provukli karticu na prodajnom mestu (POS terminalu), transakcija se vrši uspešno, i prodavac treba da vam da račun da ga potpišete, koji zadržava trgovac, i još jedan račun koji treba da zadržite vi.