Međubankarski transferi
Međubankarski transferi se smatraju oni transferi u kojima jedna osoba ili kompanija u kojoj želite da izvršite transfer vašeg novca, ima otvoren račun u Banka Ekonomike, koji ima i sledeće prednosti:
 
Korisnik među bankarskog transfera će primiti transferisana sredstva samo nakon 5 minuta, nakon što vi naložite izvršenje među bankarskog transfera novca.
 
Takođe, možete ostvariti među bankarske transfere 24/7 putem e-Bankarstva.