Lični podaci:
Ime i prezime:
Datum rođenja:
Nacionalnost:
Bračni status:
Adresa:
Grad:
Telefon:
Pozicija:
Departamenti:
Si keni dëgjuar për këtë pozitë?
Kur mendoni të filloni punën?
Paga e pritur:
Univerzitet koji pohađate:
Naziv škole / Univerziteta Datum početka Datum završetka Postignuti nivo
Shkolla e mesme:
Univerzitet:
Univerzitet:
Magistratura:
Ostale obuke:
Jezičke veštine: (Ocena je izračunata na osnovu BUNRA: 1-nimalo, 2-slabo, 3-dobro, 4-vrlo dobro, 5-odlično)
Jezici u govoru pisanju čitanju
Engleski:
Srpsko-hrvatski:
Pored radnog staža, navedite druge veštine i kvalifikacije koje treba da uzmemo u obzir?
Istorijat zapošljavanja (Počni zadnjim zaposlenjem)
Naziv organizacije
Adresa:
Telefon:
Datum početka
Datum završetka
Pozicija
Puno ime rukovodioca
Da li se može kontaktirati?
Ako je Ne, zašto? Molimo vas da u nastavku unesete razlog?
Odgovornosti Molimo vas da u nastavku unesete razlog?
Razlog napuštanja
Naziv organizacije
Adresa:
Telefon:
Datum početka
Datum završetka
Pozicija
Puno ime rukovodioca
Da li se može kontaktirati?
Ako je Ne, zašto? Molimo vas da u nastavku unesete razlog?
Odgovornosti Molimo vas da u nastavku unesete razlog?
Razlog napuštanja
Naziv organizacije
Adresa:
Telefon:
Datum početka
Datum završetka
Pozicija
Puno ime rukovodioca
Da li se može kontaktirati?
Ako je Ne, zašto? Molimo vas da u nastavku unesete razlog?
Odgovornosti Molimo vas da u nastavku unesete razlog?
Razlog napuštanja
Naziv organizacije
Adresa:
Telefon:
Datum početka
Datum završetka
Pozicija
Puno ime rukovodioca
Da li se može kontaktirati?
Ako je Ne, zašto? Molimo vas da u nastavku unesete razlog?
Odgovornosti Molimo vas da u nastavku unesete razlog?
Razlog napuštanja
Naziv organizacije
Adresa:
Telefon:
Datum početka
Datum završetka
Pozicija
Puno ime rukovodioca
Da li se može kontaktirati?
Ako je Ne, zašto? Molimo vas da u nastavku unesete razlog?
Odgovornosti Molimo vas da u nastavku unesete razlog?
Razlog napuštanja
Naziv organizacije
Adresa:
Telefon:
Datum početka
Datum završetka
Pozicija
Puno ime rukovodioca
Da li se može kontaktirati?
Ako je Ne, zašto? Molimo vas da u nastavku unesete razlog?
Odgovornosti Molimo vas da u nastavku unesete razlog?
Razlog napuštanja
Priložite dodatne informacije, ako je potrebno. Ja sam svestan i prihvatam sve činjenice predstavljene u ovoj aplikaciji koje su istinite. Ja sam svestan da ako se zaposlim i izjave koje sam dao se dokazuju neistinite, uticaće na momentalan prekid radnog odnosa. Dozvoljavam poslodavcu da vrši istragu oko mog obrazovanja i radnog iskustva.
Aktuelni datum