Aktivnost:
Br. potvrde registracije:
Vlasnik:
Broj lične karte:
Broj telefona:
Godišnji promet:
Traženi iznos:
Grad: