Misija i vizija
 
 Vizija

•       Da budemo jedan od najboljih i najvećih pružalaca finansijskih usluga na Kosovu.

Misija

•       Da budemo najbolji finansijski partner naših klijenata, kako bi ostvarili ekonomski rast i održivost.
•       Da smo fokusirani na ispunjavanje i realizaciju finansijskih zahteva i usluga pojedinačnih klijenata, kompanija, korporacija i institucionalnih klijenata.
•       Da podržimo i uskladimo sve aktivnosti koje utiču na rast i ekonomski razvoj Kosova.
•       Naš primarni cilj je da steknemo i održimo poverenje javnosti, kao i da se pridržavamo najviših etičkih standarda.
 
 Naše vrednosti
 

•       Dugoročno posmatrano, mi ulažemo u ljude, proizvode i tehnologiju.
•       Konstantno nastojimo da poboljšamo naše performanse do izuzetne tačke preciznosti;