Transferet ndërkombëtare
Međunarodni transferi vam omogućuju da izvršite međunarodne uplate kod vaših partnera koji nemaju bankarski račun na Kosovu.
 
Banka Ekonomike kao članica mreže SWIFT sa kodom Republike Kosovo vam pruža brze usluge sa konkurentnim cenama za međunarodne ulazne i izlazne transfere.
 
SWIFT kod Banka Ekonomike je EKOMXKPRXXX
 
Za svako međunarodno plaćanje, koju vi pošaljete ili primite, koristiće se IBAN koji odgovara vašem osnovnom računu, ali dodavanjem koda Republike Kosovo XK05, koji je standardan za sve banke Kosova.
 
a) Međunarodni transferi u inostranstvu
 
Vi možete izvršiti međunarodne transfere iz bilo koje filijale ili ekspoziture Banka Ekonomike, kao i putem e-Bankarstva.
Ako želite da izvršite međunarodne transfere u inostranstvu, treba da imate sledeće informacije:
 
Ime i puna adresa korisnika
Ime i SWIFT kod banke korisnika
Tačan broj računa korisnika ili IBAN za zemlje koje su ga primenile 
Opis plaćanja
 
b) Međunarodni transferi iz inostranstva: