Privatni krediti

Pružaju se u cilju ispunjavanja vaših trenutnih privatnih potreba ili za poboljšanje uslova života.
 
Iznos kredita: Od 500 evra do 30,000 evra
Namena: 
 
- Privatne potrebe (potrošne).
- Poboljšanje životnih uslova.
- Nabavka tehnološke i opreme za domaćinstvo.
- Kupovina automobila (novih ili polovnih)
- Za studije/ obrazovanje
 
Rok: do 10 godina
Grejs period: do 3 meseci
Plan isplate: redovan ili neredovan
Do 10,000 evra i bez sadužnika
Za zaposlene u državnim i javnim institucijama, bez garanata
Hipoteka: Do 30,000 evra i bez hipoteke
 
Banka zadržava pravo da zatraži dodatna dokumenta ako to smatra potrebnim